قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران پوشال

قیمت یک کیلو زعفران پوشال مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 1 مرداد  6.110.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 2 مرداد  6.105.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 3 مرداد  6.115.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 4 مرداد  6.120.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 5 مرداد  6.110.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 6 مرداد  6.118.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 7 مرداد  6.125.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 8 مرداد  6.130.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 9 مرداد  6.128.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 10 مرداد  6.120.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 11 مرداد  6.125.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 12 مرداد  6.130.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 13 مرداد  6.133.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 14 مرداد  6.140.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 15 مرداد  6.135.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 16 مرداد  6.129.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 17 مرداد  6.130.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 18 مرداد  6.110.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 19 مرداد  6.105.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 20 مرداد  6.115.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 21 مرداد  6.120.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 22 مرداد  6.110.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 23 مرداد  6.118.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 24 مرداد  6.125.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 25 مرداد  6.130.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 26 مرداد  6.105.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 27 مرداد  6.115.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 28 مرداد  6.080.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 29 مرداد  6.105.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال 30 مرداد  6.090.000 تومان

 

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

(Visited 197 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment