قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 1 مرداد ماه  5.810.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 2 مرداد ماه  5.815.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 3 مرداد ماه  5.805.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 4 مرداد ماه  5.818.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 5 مرداد ماه  5.820.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 6 مرداد ماه  5.815.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 7 مرداد ماه  5.823.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 8 مرداد ماه  5.825.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 9 مرداد ماه  5.830.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 10 مرداد ماه  5.833.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 11 مرداد ماه  5.835.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 12 مرداد ماه  5.830.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 13 مرداد ماه  5.825.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 14 مرداد ماه  5.827.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 15 مرداد ماه  5.830.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 16 مرداد ماه  5.835.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 17 مرداد ماه  5.827.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 18 مرداد ماه  5.810.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 19 مرداد ماه  5.815.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 20 مرداد ماه  5.805.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 21 مرداد ماه  5.818.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 22 مرداد ماه  5.820.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 23 مرداد ماه  5.815.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 24 مرداد ماه  5.823.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 25 مرداد ماه  5.825.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 26 مرداد ماه  5.830.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 27 مرداد ماه  5.833.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 28 مرداد ماه  5.835.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 29 مرداد ماه  5.837.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 30 مرداد ماه  5.835.000 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

(Visited 105 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment