قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 1 مرداد ماه  6.800.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 2 مرداد ماه  6.700.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 3 مرداد ماه  6.750.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 4 مرداد ماه  6.600.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 5 مرداد ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 6 مرداد ماه  6.600.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 7 مرداد ماه  6.400.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 8 مرداد ماه  6.350.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 9 مرداد ماه  6.300.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 10 مرداد ماه  6.100.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 11 مرداد ماه  6.000.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 12 مرداد ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 13 مرداد ماه  6.400.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 14 مرداد ماه  6.700.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 15 مرداد ماه  6.900.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 16 مرداد ماه  6.600.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 17 مرداد ماه  6.800.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 18 مرداد ماه  6.700.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 19 مرداد ماه  6.750.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 20 مرداد ماه  6.600.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 21 مرداد ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 22 مرداد ماه  6.600.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 23 مرداد ماه  6.400.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 24 مرداد ماه  6.350.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 25 مرداد ماه  6.300.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 26 مرداد ماه  6.100.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 27 مرداد ماه  6.000.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 28 مرداد ماه  6.000.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 29 مرداد ماه  6.000.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 30 مرداد ماه  6.000.000 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 302 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment