قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 1 مرداد ماه  1.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 2 مرداد ماه  1.510.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 3 مرداد ماه  1.515.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 4 مرداد ماه  1.520.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 5 مرداد ماه  1.518.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 6 مرداد ماه  1.523.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 7 مرداد ماه  1.527.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 8 مرداد ماه  1.525.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 9 مرداد ماه  1.530.000 تومان+

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 10 مرداد ماه  1.534.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 11 مرداد ماه  1.538.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 12 مرداد ماه  1.540.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 13 مرداد ماه  1.535.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 14 مرداد ماه  1.542.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 15 مرداد ماه  1.544.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 16 مرداد ماه  1.540.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 17 مرداد ماه  1.538.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 18 مرداد ماه  1.528.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 19 مرداد ماه  1.538.500 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 20 مرداد ماه  1.541.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 21 مرداد ماه  1.538.200 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 22 مرداد ماه  1.535.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 23 مرداد ماه  1.532.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 24 مرداد ماه  1.535.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 25 مرداد ماه  1.530.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 26 مرداد ماه  1.528.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 27 مرداد ماه  1.531.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 28 مرداد ماه  1.528.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 29 مرداد ماه  1.530.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 30 مرداد ماه  1.529.000 تومان

 

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

(Visited 190 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment