قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات شهریور ماه 1395

قیمت روز زعفران شهریور 1395
توسط saffronfa

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های شهریور ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید ضمنا برای خرید تماس بگیرید زعفران در هر رده با بسته بندی کادویی و یا بسته بندی معمولی برای شما ارسال میشود و بعد از تحویل وجه را پرداخت میکنید  09395254747

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات شهریور ماه 1395

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 شهریور ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 2 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 3 شهریور ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 4 شهریور ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 5 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 6 شهریور ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 7 شهریور ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 8 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 9 شهریور ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 10 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 11 شهریور ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 12 شهریور ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 13 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 14 شهریور ماه  6.555.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 15 شهریور ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 16 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 17 شهریور ماه  6.570.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 19 شهریور ماه  6.590.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 20 شهریور ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 21 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 22 شهریور ماه  6.555.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 23 شهریور ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 24 شهریور ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 25 شهریور ماه  6.570.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 26 شهریور ماه  6.590.000 تومان

بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های شهریور ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید ضمنا برای خرید تماس بگیرید زعفران در هر رده با بسته بندی کادویی و یا بسته بندی معمولی برای شما ارسال میشود و بعد از تحویل وجه را پرداخت میکنید  09395254747

لازم به ذکر است قیمت ها مربوط به زعفران اصلی نگین درجه یک با رنگ دهی بالای 280 است

( جواب آزمایش برای خرید هر 2 کیلو خرید برای شما انجام میگرد )

با تشکر زعفران ایران

 

(Visited 163 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

saffronfa

Leave a Comment