قیمت زعفران قیمت زعفران چهار گرم قیمت زعفران دو گرم قیمت زعفران دودهم قیمت زعفران نیم گرم قیمت زعفران نیم مثقال قیمت زعفران یک گرم قیمت زعفران یک مثقال

قیمت زعفران 18 اردیبهشت 1395

قیمت زعفران 27 اردیبهشت 1395
توسط saffronfa

قیمت زعفران 18 اردیبهشت 1395

List_Price_Saffron

این قیمت های زعفران  هر روز قابل نوسان و تغییر است

 

قیمت زعفران سرگل 6.200.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال 31.000 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 15.500 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 26.000 تومان

قیمت زعفران دو گرم 14.300 تومان

قیمت زعفران یک گرم 6.900 تومان

قیمت زعفران نیم گرم 3.800 تومان

قیمت زعفران دودهم 1.850 تومان

برای دیدن قیمت های دیگر میتوانید از این بخش  قیمت زعفران استفاده کنید

(Visited 315 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

saffronfa

Leave a Comment