قیمت زعفران قیمت زعفران یک گرم

قیمت زعفران یک گرم درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت زعفران یک گرم 1 مرداد ماه 6.800 تومان

قیمت زعفران یک گرم 2 مرداد ماه 6.750 تومان

قیمت زعفران یک گرم 3 مرداد ماه 6.850 تومان

قیمت زعفران یک گرم 4 مرداد ماه 6.800 تومان

قیمت زعفران یک گرم 5 مرداد ماه 6.600 تومان

قیمت زعفران یک گرم 6 مرداد ماه 6.300 تومان

قیمت زعفران یک گرم 7 مرداد ماه 6.600 تومان

قیمت زعفران یک گرم 8 مرداد ماه 6.000 تومان

قیمت زعفران یک گرم 9 مرداد ماه 6.200 تومان

قیمت زعفران یک گرم 10 مرداد ماه 6.100 تومان

قیمت زعفران یک گرم 11 مرداد ماه 6.500 تومان

قیمت زعفران یک گرم 12 مرداد ماه 6.400 تومان

قیمت زعفران یک گرم 13 مرداد ماه 6.600 تومان

قیمت زعفران یک گرم 14 مرداد ماه 6.650 تومان

قیمت زعفران یک گرم 15 مرداد ماه 6.550 تومان

قیمت زعفران یک گرم 16 مرداد ماه 6.700 تومان

قیمت زعفران یک گرم 17 مرداد ماه 6.800 تومان

قیمت زعفران یک گرم 18 مرداد ماه 6.750 تومان

قیمت زعفران یک گرم 19 مرداد ماه 6.850 تومان

قیمت زعفران یک گرم 20 مرداد ماه 6.800 تومان

قیمت زعفران یک گرم 21 مرداد ماه 6.600 تومان

قیمت زعفران یک گرم 22 مرداد ماه 6.300 تومان

قیمت زعفران یک گرم 23 مرداد ماه 6.600 تومان

قیمت زعفران یک گرم 24 مرداد ماه 6.000 تومان

قیمت زعفران یک گرم 25 مرداد ماه 6.200 تومان

قیمت زعفران یک گرم 26 مرداد ماه 6.100 تومان

قیمت زعفران یک گرم 27 مرداد ماه 6.400 تومان

قیمت زعفران یک گرم 28 مرداد ماه 6.400 تومان

قیمت زعفران یک گرم 29 مرداد ماه 6.400 تومان

قیمت زعفران یک گرم 30 مرداد ماه 6.200 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 691 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment