دسته بندی شده زعفران قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه یک

قیمت زعفران یک کیلو پوشال درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

قیمت زعفران یک کیلو پوشال درجه یک مرداد ماه 1395 به شرح زیر است

قیمت زعفران یک کیلو  1 مرداد ماه   6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  2 مرداد ماه   6.254.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  3 مرداد ماه   6.243.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  4 مرداد ماه   6.240.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  5 مرداد ماه   6.210.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  6 مرداد ماه   6.211.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  7 مرداد ماه   6.198.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  8 مرداد ماه   6.259.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  9 مرداد ماه   6.215.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  10 مرداد ماه   6.236.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  11 مرداد ماه   6.245.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  13 مرداد ماه   6.233.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  14 مرداد ماه   6.218.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  15 مرداد ماه   6.229.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  16 مرداد ماه   6.230.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  17 مرداد ماه   6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  18 مرداد ماه   6.254.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  19 مرداد ماه   6.243.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  20 مرداد ماه   6.240.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  21 مرداد ماه   6.210.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  22 مرداد ماه   6.211.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  23 مرداد ماه   6.198.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  24 مرداد ماه   6.259.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  25 مرداد ماه   6.215.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  26 مرداد ماه   6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  27 مرداد ماه   6.254.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  28 مرداد ماه   6.243.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  29 مرداد ماه   6.242.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو  30 مرداد ماه   6.230.000 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 165 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment