قیمت زعفران قیمت زعفران یک کیلو

قیمت زعفران یک کیلو مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت زعفران یک کیلو 1 مرداد ماه  6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 2 مرداد ماه  6.255.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 3 مرداد ماه  6.260.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 4 مرداد ماه  6.253.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 5 مرداد ماه  6.263.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 6 مرداد ماه  6.255.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 7 مرداد ماه  6.249.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 8 مرداد ماه  6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 9 مرداد ماه  6.258.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 10 مرداد ماه  6.260.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 11 مرداد ماه  6.263.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 12 مرداد ماه  6.264.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 13 مرداد ماه  6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 14 مرداد ماه  6.255.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 15 مرداد ماه  6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 16 مرداد ماه  6.258.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 17 مرداد ماه  6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 18 مرداد ماه  6.255.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 19 مرداد ماه  6.260.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 20 مرداد ماه  6.253.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 21 مرداد ماه  6.263.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 22 مرداد ماه  6.255.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 23 مرداد ماه  6.249.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 24 مرداد ماه  6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 25 مرداد ماه  6.258.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 26 مرداد ماه  6.260.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 27 مرداد ماه  6.263.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 28 مرداد ماه  6.254.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 29 مرداد ماه  6.243.000 تومان

قیمت زعفران یک کیلو 30 مرداد ماه  6.242.000 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 152 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment