قیمت زعفران قیمت زعفران یک مثقال

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد .

میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک مرداد ماه 1395 به شرح زیر است

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 1 مرداد ماه 29.100 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 2 مرداد ماه 29.500 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 3 مرداد ماه 29.200 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 4 مرداد ماه 29.500 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 5 مرداد ماه 29.600 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 6 مرداد ماه 30.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 7 مرداد ماه 29.700 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 8 مرداد ماه 29.200 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 9 مرداد ماه 30.100 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 10 مرداد ماه 29.800 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 11 مرداد ماه 29.600 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 12 مرداد ماه 30.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 13 مرداد ماه 29.400 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 14 مرداد ماه 29.300 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 15 مرداد ماه 30.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 16 مرداد ماه 29.900 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 17 مرداد ماه 29.800 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 18 مرداد ماه 29.600 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 19 مرداد ماه 30.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 20 مرداد ماه 29.400 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 21 مرداد ماه 29.300 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 22 مرداد ماه 30.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 23 مرداد ماه 29.900 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 24 مرداد ماه 29.400 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 25 مرداد ماه 29.300 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 26 مرداد ماه 30.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 27 مرداد ماه 29.900 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 28 مرداد ماه 29.400 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 29 مرداد ماه 29.300 تومان

قیمت زعفران یک مثقال درجه یک 30 مرداد ماه 29.100 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 1,536 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment