قیمت زعفران قیمت زعفران چهار گرم

قیمت زعفران چهار گرم مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای شماوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

قیمت زعفران چهار گرم 1  مرداد ماه   27.000 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 2  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 3  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 4  مرداد ماه   27.200 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 5  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 6  مرداد ماه   27.700 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 7  مرداد ماه   27.600 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 8  مرداد ماه   27.800 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 9  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 10  مرداد ماه   27.200 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 11  مرداد ماه   27.200 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 12  مرداد ماه   27.600 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 13  مرداد ماه   27.300 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 14  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 15  مرداد ماه   27.500 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 16  مرداد ماه   27.800 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 17  مرداد ماه   27.200 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 18  مرداد ماه   27.200 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 19  مرداد ماه   27.600 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 20  مرداد ماه   27.300 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 21  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 22  مرداد ماه   27.500 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 23  مرداد ماه   27.800 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 24  مرداد ماه   27.300 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 25  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 26  مرداد ماه   27.500 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 27  مرداد ماه   27.800 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 28  مرداد ماه   27.300 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 29  مرداد ماه   27.100 تومان

قیمت زعفران چهار گرم 30  مرداد ماه   27.000 تومان

همچنین میتوانید با ما برای شماوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 157 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment