قیمت زعفران قیمت زعفران نیم مثقال

قیمت زعفران نیم مثقال درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت زعفران نیم مثقال 1 مرداد ماه  14.800 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 2 مرداد ماه  14.500 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 3 مرداد ماه  14.600 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 4 مرداد ماه  14.200 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 5 مرداد ماه  14.000 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 6 مرداد ماه  14.700 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 7 مرداد ماه  14.900 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 8 مرداد ماه  14.600 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 9 مرداد ماه  14.800 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 10 مرداد ماه  14.100 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 11 مرداد ماه  14.250 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 12 مرداد ماه  14.400 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 13 مرداد ماه  14.800 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 14 مرداد ماه  14.900 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 15 مرداد ماه  14.950 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 16 مرداد ماه  14.600 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 17 مرداد ماه  14.800 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 18 مرداد ماه  14.500 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 19 مرداد ماه  14.600 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 20 مرداد ماه  14.200 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 21 مرداد ماه  14.000 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 22 مرداد ماه  14.700 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 23 مرداد ماه  14.900 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 24 مرداد ماه  14.600 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 25 مرداد ماه  14.800 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 26 مرداد ماه  14.100 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 27 مرداد ماه  14.250 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 28 مرداد ماه  14.400 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 27 مرداد ماه  14.250 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 28 مرداد ماه  14.200 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 29 مرداد ماه  14.250 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 30 مرداد ماه  14.200 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 216 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment