قیمت زعفران قیمت زعفران دودهم

قیمت زعفران دودهم گرم درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت زعفران دودهم گرم 1 مرداد ماه  1.800 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 2 مرداد ماه 1.600 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 3 مرداد ماه  1.500 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 4 مرداد ماه  1.700 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 5 مرداد ماه  1.750 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 6 مرداد ماه  1.900 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 7 مرداد ماه  1.800 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 8 مرداد ماه  1.400 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 9 مرداد ماه  1.100 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 10 مرداد ماه  1.000 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 11 مرداد ماه  1.500 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 12 مرداد ماه  1.700 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 13 مرداد ماه  1.600 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 14 مرداد ماه  1.400 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 15 مرداد ماه  1.400 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 16 مرداد ماه  1.700 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 17 مرداد ماه  1.800 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 18 مرداد ماه 1.600 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 19 مرداد ماه  1.500 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 20 مرداد ماه  1.700 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 21 مرداد ماه  1.750 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 22 مرداد ماه  1.900 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 23 مرداد ماه  1.800 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 24 مرداد ماه  1.400 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 25 مرداد ماه  1.600 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 26 مرداد ماه  1.400 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 27 مرداد ماه  1.500 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 28 مرداد ماه  1.500 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 29 مرداد ماه  1.400 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 30 مرداد ماه  1.400 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 85 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment